TR | ENG

Irmak Bayındıranlığı / Uygulama Bildirgeleri

Kınık Deresi Taşkın Koruma Projesi

Yer
: Antalya
Dere Uzunluğu
: 1150.00 m
Taşkın Debisi (Q500)
: 82.07 m3/s
Yaptıran Kuruluş
: DSİ 7. Bölge Müdürlüğü - Samsun
Durumu
: Tükellendi

Turuncu Digital