TR | ENG

Irmak Bayındıranlığı / Uygulama Bildirgeleri

Çöve Deresi Taşkın Koruma Projesi

Yer
: Samsun
Dere Uzunluğu
: 2260.00 m
Taşkın Debisi (Q500)
: 149.45 m3/s
Yaptıran Kuruluş
: DSİ 7. Bölge Müdürlüğü - Samsun
Durumu
: Tükellendi

Turuncu Digital