TR | ENG

KURUMSAL / Çalışan Yapısı

Kuruluşumuzun kurucusu Gökdal OKAY Bügetler (Barajlar), Sugücü Evleri (Hidroelektrik Santraller), Oyutlar (Tüneller) ve genel su yapıları konularında engin bir deneyimin ve bu alanlarda uluslararası bir sanın iyesi ve bununla birlikte ASCE’nin de örgenidir.

Ulusal ve uluslararası ölçekte yayımlanan birçok dikinti bayındıranlığı (inşaat mühendisliği) dergisinde öz uğraşı alanında bilimsel yazıları yayınlanmıştır. Yine İnşaat Mühendisleri Odası’nda etkin bir öğretim bilgeleri (kurs hocası) olarak çalışmış ve uğraşıdaşlarımıza (meslektaşlarımıza) “Bügetlerde (Barajlarda) Dolusavak Tasarımı” ve Güre (Enerji) Yapıları Tasarımı” konularında çalışma içi öğretim vermiştir.

Kuruluşumuzun diğer çalışanları da öz alanlarında uzmanlaşmış kişiler olup bütün çalışanlarımız Yolsu kimliğini benimsemiş olarak; Yolsu çatısı altında çalışmaktadır.

Zoom in
Turuncu Digital