TR | ENG

ÇALIŞMA ALANLARI

ÇALIŞMA ALANLARI
 • Su ve Güre Yapıları
  • Bügetler (Barajlar)
  • Sugücü Evleri (Hidroelektrik Santrallar)
  • Su Oyutları (Tüneller)
 • Kentsel Altyapı
  • Su Sağlanması ve Dağıtım Kurulguları
  • Arıtma Kurulguları
 • Sulama ve Süzdürme Yapıları
  • Göletler
  • Sorguç (Pompa) Evleri
  • Sulama Akmaçları
 • Irmak Düzenleme Yapıları
  • Taşkın Denetimi
  • Irmak İyileştirme Çalışmaları
 • Ulaşım Yapıları
  • Oyutlar (Tüneller)
  • Demir Boylama Kurulgular (Raylı Sistemler)
  • Karayolu ve Hızyolları
  • Demiryolları
  • Konalgalar (Havaalanları)
  • Köprüler
 • Kıyı ve Gemilik Bayındıranlığı
 • Özül (Temel) ve Yer Yapıları
 • Barınma Yapıları
  • Toplu Konutlar
  • Konukevleri (Oteller)
 • Üretimevi (Sanayi) Yapıları
Turuncu Digital